Ωφελούμενοι

Η Πράξη αφορά σε  80 ωφελούμενους της Π.Ε. Μαγνησίας. Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν μία από τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ,

β) νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών) υπό προϋποθέσεις,

 

γ) ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000€ για το οικονομικό έτος 2011 

ΑΦΟΡΑ

ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΟΥΣ

ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ