Κατάρτιση 

  • Κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας, κύρια τεχνικής κατεύθυνσης (88 ώρες)
  • Κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας, ίδρυσης και λειτουργίας μικρών επιχειρήσεων, κύρια αγροτικής και γεωτεχνικής κατεύθυνσης (88 ώρες)
  • Κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας, οικονομικής κατεύθυνσης και εξωστρέφειας (88 ώρες)
  • Κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας και ίδρυσης και λειτουργίας μικρών επιχειρήσεων, κύρια τουρισμού και παροχής υπηρεσιών (88 ώρες)
  • Κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας (88 ώρες)

 

Στα προγράμματα κατάρτισης προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα 5€ ανά ώρα. 

 

  • Ειδικές επιμορφώσεις σε εξειδικευμένα αντικείμενα (15 έως 25 ώρες)