Έργο

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

·  Ανάπτυξη και λειτουργία δομής συμβουλευτικής

·  Παρακολούθηση και υποστήριξη των ωφελουμένων

·  Παροχή υποστήριξης και διευκόλυνση διεκπεραίωσης σε:

    • Νομικά θέματα
    • Τουριστικά, αγροτικά θέματα
    • Εργασιακά και διοικητικά θέματα
    • Φορολογικά, Χρηματοοικονομικά θέματα

·  Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων (BusinessPlan) για τους ωφελούμενους που θα ιδρύσουν ατομικές επιχειρήσεις