Δράσεις

 

Δράση 1.  Μελέτη διάγνωσης αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας »

Ανάλυση και επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης της τοπικής αγοράς εργασίαςμε την ανάδειξη των προβλημάτων και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης.

Εταίρος/οι που υλοποιεί/ούν

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΘΕΣΙΣ»

 

Δράση 2. «Ανάπτυξη και λειτουργία διαδικτυακής πύλης διασύνδεσης»

Εταίρος/οι που υλοποιεί/ούν

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Δράση 3. «Δικτύωση τοπικών φορέων»

Στόχος της δράσης είναι η διασύνδεση των ομάδων στόχου, τοπικών φορέων, κοινωνικών εταίρων, τοπικών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και λειτουργία μιας τοπικής διακυβέρνησης σε θέματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας.

Εταίρος/οι που υλοποιεί/ούν

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Δράση 4. «Δικτύωση τοπικών φορέων»

Στόχος της δράσης είναι η διασύνδεση των ομάδων στόχου, τοπικών φορέων, κοινωνικών εταίρων, τοπικών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και λειτουργία μιας τοπικής διακυβέρνησης σε θέματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας.

Εταίρος/οι που υλοποιεί/ούν

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

Δράση 5. «Δικτύωση τοπικών φορέων»

Στόχος της δράσης είναι η διασύνδεση των ομάδων στόχου, τοπικών φορέων, κοινωνικών εταίρων, τοπικών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και λειτουργία μιας τοπικής διακυβέρνησης σε θέματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας.

Εταίρος/οι που υλοποιεί/ούν

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

Δράση 6. «Δικτύωση Αναπτυξιακών Συμπράξεων και Περιφερειακών φορέων»

Στόχος της δράσης είναι η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των σχεδίων δράσης άλλων Αναπτυξιακών Συμπράξεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Εταίρος/οι που υλοποιεί/ούν

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Δράση 7. «Δικτύωση Αναπτυξιακών Συμπράξεων και Περιφερειακών φορέων»

Στόχος της δράσης είναι η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των σχεδίων δράσης άλλων Αναπτυξιακών Συμπράξεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Εταίρος/οι που υλοποιεί/ούν

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΘΕΣΙΣ»

 

Δράση 8. «Ενημέρωση και ενέργειες ευαισθητοποίησης κοινού και ωφελουμένων»

Εταίρος/οι που υλοποιεί/ούν

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ)

 

Δράση 9. «Ενημέρωση και ενέργειες ευαισθητοποίησης κοινού και ωφελουμένων»

Εταίρος/οι που υλοποιεί/ούν

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

Δράση 10. «Ενημέρωση και ενέργειες ευαισθητοποίησης κοινού και ωφελουμένων»

Εταίρος/οι που υλοποιεί/ούν

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

Δράση 11. «Ενέργειες ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης»

Εταίρος/οι που υλοποιεί/ούν

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Δράση 12. «Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης»

Εταίρος/οι που υλοποιεί/ούν

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Δράση 13. «Κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας, κύρια τεχνικής κατεύθυνσης»

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ωφελουμένων των ομάδων στόχων σε θέματα ίδρυσης και λειτουργίας μικρών επιχειρήσεων, κύρια στην κατεύθυνση των τεχνικών επαγγελμάτων και οι οποίοι μετά το πέρας του προγράμματος θα δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Τομέας επιχειρηματικής ανάπτυξης είναι τα τεχνικά επαγγέλματα.

Στόχος είναι η συστηματοποίηση των γνώσεων τους και τα σύγχρονα εφόδια που θα λάβουν ώστε να εφαρμόσουν στην πράξη τις σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους του management και του marketing, ώστε να ανταπεξέλθουν με τον καλύτερο τρόπο στην ίδρυση και τη λειτουργία της επιχείρησής τους.

 

Εταίρος/οι που υλοποιεί/ούν

ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

 

Δράση 14. «Κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας, ίδρυσης και λειτουργίας μικρών επιχειρήσεων, κύρια αγροτικής και γεωτεχνικής κατεύθυνσης»

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ωφελουμένων των ομάδων στόχων σε θέματα ίδρυσης και λειτουργίας μικρών επιχειρήσεων και οι οποίοι μετά το πέρας του προγράμματος θα δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Τομείς επιχειρηματικής ανάπτυξης είναι ο αγροτικός και γεωτεχνικός τομέας.

Στόχος είναι η συστηματοποίηση των γνώσεων τους και τα σύγχρονα εφόδια που θα λάβουν ώστε να εφαρμόσουν στην πράξη τις σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους του management και του marketing, ώστε να ανταπεξέλθουν με τον καλύτερο τρόπο στην ίδρυση και τη λειτουργία της επιχείρησής τους.

Εταίρος/οι που υλοποιεί/ούν

ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

 

Δράση 15. «Κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας, οικονομικής κατεύθυνσης και εξωστρέφειας»

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ωφελουμένων των ομάδων στόχων σε θέματα ίδρυσης και λειτουργίας μικρών επιχειρήσεων και οι οποίοι μετά το πέρας του προγράμματος θα δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Τομείς επιχειρηματικής ανάπτυξης είναι η οικονομική κατεύθυνση, η προώθηση προϊόντων και εξωστρέφεια.

Στόχος είναι η συστηματοποίηση των γνώσεων τους και τα σύγχρονα εφόδια που θα λάβουν ώστε να εφαρμόσουν στην πράξη τις σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους του management και του marketing, ώστε να ανταπεξέλθουν με τον καλύτερο τρόπο στην ίδρυση και τη λειτουργία της επιχείρησής τους.

Εταίρος/οι που υλοποιεί/ούν

ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

 

Δράση 16. «Κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας και ίδρυσης και λειτουργίας μικρών επιχειρήσεων, κύρια τουρισμού και παροχής υπηρεσιών»

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ωφελουμένων των ομάδων στόχων σε θέματα ίδρυσης και λειτουργίας μικρών επιχειρήσεων και οι οποίοι μετά το πέρας του προγράμματος θα δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Τομείς επιχειρηματικής ανάπτυξης είναι ο τουρισμός, η μεταποίηση και εμπορία τοπικών προϊόντων καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Στόχος είναι η συστηματοποίηση των γνώσεων τους και τα σύγχρονα εφόδια που θα λάβουν ώστε να εφαρμόσουν στην πράξη τις σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους του management και του marketing, ώστε να ανταπεξέλθουν με τον καλύτερο τρόπο στην ίδρυση και τη λειτουργία της επιχείρησής τους.

Εταίρος/οι που υλοποιεί/ούν

ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

 

Δράση 17. «Κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας»

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ωφελουμένων των ομάδων στόχων σε θέματα ίδρυσης και λειτουργίας μικρών επιχειρήσεων και οι οποίοι μετά το πέρας του προγράμματος θα δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Τομείς επιχειρηματικής ανάπτυξης είναι η μεταποίηση και εμπορία τοπικών προϊόντων καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Στόχος είναι η συστηματοποίηση των γνώσεων τους και τα σύγχρονα εφόδια που θα λάβουν ώστε να εφαρμόσουν στην πράξη τις σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους του management και του marketing, ώστε να ανταπεξέλθουν με τον καλύτερο τρόπο στην ίδρυση και τη λειτουργία της επιχείρησής τους.

 

Εταίρος/οι που υλοποιεί/ούν

ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

 

Δράση 18. «Ειδικές επιμορφώσεις σε εξειδικευμένα αντικείμενα»

Σκοπός των ειδικών επιμορφώσεων είναι να καταρτιστούν οι ωφελούμενοι των ομάδων στόχου σε εξειδικευμένα θέματα επιχειρηματικότητας σε εξατομικευμένο είτε ομαδικό επίπεδο.

Εταίρος/οι που υλοποιεί/ούν

ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

 

Δράση 19. «Ανάπτυξη και λειτουργία ευέλικτης δομής συμβουλευτικής»

Υποδράσεις

Υποδράση 19 α: «Επιλογή ωφελουμένων»

Υποδράση 19 βγ: «Ανάπτυξη και λειτουργία ευέλικτης δομής συμβουλευτικής»

Εταίρος/οι που υλοποιεί/ούν

Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης "ΘΕΣΙΣ"

 

Δράση 20. «Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας»

Η δράση επιχειρηματικότητας προετοιμάζει και στηρίζει τους νέους επιχειρηματίες και προτείνονται από την Α.Σ. και τη δομή συμβουλευτικής. Οι ωφελούμενοι της συγκεκριμένης δράσης έχουν εκφράσει την επιθυμία να δραστηριοποιηθούν στην αυταπασχόληση.

Εταίρος/οι που υλοποιεί/ούν

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΘΕΣΙΣ»

 

Δράση 21. «Ενέργειες διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης εργοδοτών»

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η διευκόλυνση εισόδου των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας, με παράλληλη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργοδοτών σε θέματα κοινωνικής ευθύνης. Βασικός στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η πρόσληψη των εργαζομένων σε κατάλληλες επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης. Η δράση αφορά μόνο τους ωφελούμενους που θα ενταχθούν σε νέες θέσεις εργασίας.

Εταίρος/οι που υλοποιεί/ούν

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ