Εκδηλώσεις

Στοχευμένη συνάντηση με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-Χρηματοδοτικά εργαλεία», πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015 στο Επιμελητήριο Μαγνησίας, στο Βόλο, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ». 

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας», της Κατηγορία Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 7 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με τη συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή).

Πρόσκληση Εκδήλωσης

Δελτίο Τύπου Εκδήλωσης

 

Φωτογραφίες Εκδήλωσης

DSC03336a

DSC03342a

DSC03343a

 


  

Το ΚΕΝΤΡΟ ΈΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Κ.Ε.Α.) ΘΕΣΙΣ, εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΑ» και φορέας υλοποίησης της Δράσης 7: Δικτύωση Αναπτυξιακών Συμπράξεων (Α.Σ.) και Περιφερειακών φορέων, στο πλαίσιο της υλοποίησης με ιδία μέσα της Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ πραγματοποίησε την:
3η Συνάντηση Αναπτυξιακών Συμπράξεων & Περιφερειακών Φορέων
τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 11.00 π.μ. στο ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ στη Λάρισα.

 


 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΈΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Κ.Ε.Α.) ΘΕΣΙΣ, εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΑ» και φορέας υλοποίησης της Δράσης 7: Δικτύωση Αναπτυξιακών Συμπράξεων (Α.Σ.) και Περιφερειακών φορέων, στο πλαίσιο της υλοποίησης με ιδία μέσα της Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ πραγματοποίησε την:

2η Συνάντηση Αναπτυξιακών Συμπράξεων & Περιφερειακών Φορέων
την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014, ώρα 12.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας στο Βόλο.

 


 

Στοχευμένη συνάντηση με τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ», πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2014, στην έδρα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, στο Βόλο, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ». Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας», της Κατηγορία Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 7 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με τη συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή).

Πρόσκληση Εκδήλωσης

Δελτίο Τύπου Εκδήλωσης

 

Φωτογραφίες Εκδήλωσης 

DSC03400a

DSC03401a

DSC03404a 

 


 

 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΈΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Κ.Ε.Α.) ΘΕΣΙΣ, εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΑ» και φορέας υλοποίησης της Δράσης 7: Δικτύωση Αναπτυξιακών Συμπράξεων (Α.Σ.) και Περιφερειακών φορέων, στο πλαίσιο της υλοποίησης με ιδία μέσα της Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ πραγματοποίησε την:
1η Συνάντηση Αναπτυξιακών Συμπράξεων & Περιφερειακών Φορέων
την Πέμπτη 8 Μαΐου 2014, ώρα 11.00 π.μ., στο Επιμελητήριο Μαγνησίας