Ανακοινώσεις

Κατάσταση των ωφελουμένων στα πλαίσια της Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ».

Η Α.Σ «ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ανακοινώνει την κατάσταση των ωφελουμένων στα πλαίσια της Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ». Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν έως την  Πέμπτη 24/04/2014.