Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα Έργου

 

Αποτελέσματα Έργου

 

Δράση 3. «Δικτύωση Τοπικών Φορέων»

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 1ης ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ), συντονιστής εταίρος της Α.Σ. ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ υλοποιεί τη Δευτέρα 08/09/2014 στοχευμένη συνάντηση στα πλαίσια της Δράσης 3: «Δικτύωση Τοπικών Φορέων», στην έδρα του Συνδέσμου, Ελ. Βενιζέλου 4, 2ος όροφος, στο Βόλο.

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 2ης ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ  

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ), συντονιστής εταίρος της Α.Σ. ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ υλοποιεί τη Δευτέρα 16/02/2015 στοχευμένη συνάντηση στα πλαίσια της Δράσης 3: «Δικτύωση Τοπικών Φορέων», στην έδρα του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, Δημητριάδος 176, στο Βόλο.

 

 

Δράση 7. «Δικτύωση Αναπτυξιακών Συμπράξεων και Περιφερειακών φορέων»

Στα πλαίσια υλοποίησης του Περιφερειακού Θεματικού Δικτύου «Επιχειρηματικότητα, τοπική ανάπτυξη και απασχόληση στη Μαγνησία» έχουν πραγματοποιηθεί έως το τέλος του 2014 συνολικά τρεις (3) συναντήσεις δικτύωσης. Μέσω των θεματικών που αναπτύχθηκαν προσεγγίστηκαν θέματα απασχόλησης, τοπικών αναπτυξιακών δυναμικών και επιχειρηματικότητας, ως απαραίτητα πεδία για την ενίσχυση της απασχόλησης. Τα συμπεράσματα των ως άνω θεματικών δικτυώσεων καθώς και τα πρακτικά έχουν καταγραφεί σε ειδικά έντυπα.

 

 

Δράση 13 «Κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας, κύρια τεχνικής κατεύθυνσης

 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στην πιστοποιημένη Δομή του ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ στο Βόλο, Ξενοφώντος 1 από τις 24/5/2014 έως τις 10/6/2014. Το παρακολούθησαν 16 ωφελούμενοι. Περιελάμβανε 50 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 38 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις της περιοχής.Η κατάρτιση έγινε βάσει ΕΣΔΕΚ, οι εκπαιδευτές που δίδαξαν ήταν πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ και ακολουθήθηκαν σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

 

Δράση 14: «Κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας, ίδρυσης και λειτουργίας μικρών επιχειρήσεων, κύρια αγροτικής και γεωτεχνικής κατεύθυνσης»

 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στη Σκιάθο σε μισθωμένη αίθουσα στο Γυμνάσιο / Λύκειο Σκιάθου από τις 25/4/2014 έως τις 12/5/2014. Το παρακολούθησαν 16 ωφελούμενοι. Περιελάμβανε 50 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 38 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις της περιοχής. Η κατάρτιση έγινε βάσει ΕΣΔΕΚ, οι εκπαιδευτές που δίδαξαν ήταν πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ και ακολουθήθηκαν σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

 

Δράση 15: «Κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας, οικονομικής κατεύθυνσης και εξωστρέφειας»

 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στη Σκιάθο σε μισθωμένη αίθουσα στο Γυμνάσιο / Λύκειο Σκιάθου από τις 25/4/2014 έως τις 12/5/2014. Το παρακολούθησαν 16 ωφελούμενοι. Περιελάμβανε 50 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 38 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις της περιοχής. Η κατάρτιση έγινε βάσει ΕΣΔΕΚ, οι εκπαιδευτές που δίδαξαν ήταν πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ και ακολουθήθηκαν σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

 

Δράση 16: «Κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας και ίδρυσης και λειτουργίας μικρών επιχειρήσεων, κύρια τουρισμού και παροχής υπηρεσιών»

 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στη Σκιάθο σε μισθωμένη αίθουσα στο Γυμνάσιο / Λύκειο Σκιάθου από τις 25/4/2014 έως τις 12/5/2014. Το παρακολούθησαν 16 ωφελούμενοι. Περιελάμβανε 50 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 38 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις της περιοχής. Η κατάρτιση έγινε βάσει ΕΣΔΕΚ, οι εκπαιδευτές που δίδαξαν ήταν πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ και ακολουθήθηκαν σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

 

Δράση 17: «Κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας»

 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στην πιστοποιημένη Δομή του ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ στο Βόλο, Ξενοφώντος 1 από τις 14/6/2014 έως τις 2/7/2014. Το παρακολούθησαν 16 ωφελούμενοι. Περιελάμβανε 50 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 38 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις της περιοχής. Η κατάρτιση έγινε βάσει ΕΣΔΕΚ, οι εκπαιδευτές που δίδαξαν ήταν πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ και ακολουθήθηκαν σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

 

Συμβουλευτική

 

Δράση 19α: Επιλογή ωφελουμένων

 

Η επιλογή των ωφελουμένων έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2014. Σε όλους τους υποψήφιους που κατέθεσαν αίτηση για συμμετοχή στην Πράξη, έγιναν οι προβλεπόμενες συνεδρίες επιλογής (3 κατ΄άτομο), υλοποιήθηκαν δηλαδή οι συνολικά προβλεπόμενες 240 ώρες συνεδριών. Τα εξειδικευμένα στελέχη που πραγματοποίησαν τις συνεδρίες, χρησιμοποίησαν κατάλληλα εργαλεία που ανέπτυξε ο φορέας, ενώ η θεματολογία των συνεδριών σχετίζεται με την υποδοχή, τη διερεύνηση προσωπικότητας και τη διάγνωση αναγκών των υποψηφίων.

 

 

 

Δράση 19βγ: Ανάπτυξη, λειτουργία Δομής Συμβουλευτικής

 

Η Δομή Συμβουλευτικής παρέχει καθ΄όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, συμβουλευτικής υπηρεσίες στήριξης και ενίσχυσης των ωφελουμένων. Από τις συνολικά 560 προγραμματισμένες συνεδρίες συμβουλευτικής υποστήριξης, μέχρι το τέλος του 2014 έχουν υλοποιηθεί συνολικά 336 ώρες, ενώ υπολείπονται 124 ώρες έως τη λήξη της Δράσης.

 

Εξειδικευμένα στελέχη του φορέα παρέχουν συνολική στήριξη στους ωφελούμενους, καθώς η θεματολογία των συνεδριών που πραγματοποιούνται σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τις τεχνικές εύρεσης εργασίας, τη συμβουλευτική εργασίας, την επιχειρηματικότητα και πιο συγκεκριμένα την πράσινη επιχειρηματικότητα, την επαγγελματική αυτοεικόνα, καθώς και με θέματα ειδικής συμβουλευτικής (διαχείριση συναισθημάτων, διαπροσωπικών σχέσεων). Για τις συνεδρίες αναπτύχθηκαν και αξιοποιήθηκαν κατάλληλα εργαλεία, τα οποία και φυλάσσονται στον ατομικό φάκελο κάθε ωφελούμενου.

 

 

 

Δράση 20: Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας

 

Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης ΘΕΣΙΣ υποστηρίζει συμβουλευτικά πενήντα δύο (52) ωφελούμενοι/ες προκειμένου να τους ενισχύσει στη βελτίωση του επιχειρηματικού τους πνεύματος σε θέματα σύγχρονης επιχειρηματικότητας με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία της νέας επιχείρησής τους. Τα αρμόδια στελέχη του φορέα διερεύνησαν μέσω ειδικών εργαλείων (ερωτηματολόγια) που συντάχθηκαν για τον σκοπό της δράσης, τις ανάγκες και τις προτάσεις των ενδιαφερομένων και κατέληξαν σε τελικά προσχέδια επιχειρηματικών ιδεών.

 

Ο φορέας εντός του 2014 έχει πραγματοποιήσει την προετοιμασία των Σχεδίων (συναντήσεις, καταγραφή επιχειρηματικής ιδέας, σχεδιασμός επιχειρηματικών σχεδίων) τα οποία θα παραδοθούν στους ωφελούμενους έως τη λήξη της Δράσης, ενώ βρίσκεται σε συνεχή αλληλοτροφοδότηση με τους ωφελούμενους για την συλλογή των απαραίτητων δεδομένων και την ενημέρωσή τους για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, προγράμματα επιδότησης της αυταπασχόλησης κ.λπ.

 

ΔΡΑΣΗ 21

 

ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, ενημερώνει για τα διάφορα προγράμματα που προκύπτουν από φορείς και υπηρεσίες, όπως ο ΟΑΕΔ, και διευκολύνουν την απασχόληση και απορρόφηση επωφελουμένων ανέργων του προγράμματος ΤΟΠΣΑ στις επιχειρήσεις της περιοχής.

 

Επισυναπτόμενο αρχείο: ΚΥΑ

 

 

Εκδηλώσεις

Στοχευμένη συνάντηση με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-Χρηματοδοτικά εργαλεία», πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015 στο Επιμελητήριο Μαγνησίας, στο Βόλο, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ».  

Περισσότερα...

Κατάσταση των ωφελουμένων στα πλαίσια της Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ».

Η Α.Σ «ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ανακοινώνει την κατάσταση των ωφελουμένων στα πλαίσια της Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ». Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν έως την  Πέμπτη 24/04/2014.

 

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων έως Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014.

Ημερίδα: «Προοπτικές απασχόλησης & δυνατότητες ίδρυσης επιχειρήσεων για ανέργους και νέους Επιστήμονες» - 4 Φεβρουαρίου 2014

Κεντρική Ημερίδα με θέμα: «Προοπτικές απασχόλησης & δυνατότητες ίδρυσης επιχειρήσεων για ανέργους και νέους Επιστήμονες» Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014

Ξενοδοχείο «ΚΥΨΕΛΗ» (Αγίου Νικολάου 2, Βόλος)

Για τη στήριξη ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας

ΠΡΑΞΗ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

 

Πρόσκληση - Πρόγραμμα (pdf)